Onderzoek door middel van een Scanning Elektronen Microscoop met EDX analyse - Foto J.R. Beuker